Welkom

Mijn naam is Dorien Trommel, bijna 30 jaar trainer en coach met heel veel plezier. Vanaf 1998 zelfstandig werkend onder de naam Trommel Training & Coaching.

Ik ben bevlogen en sta met beide benen op de grond.
Ik stimuleer en ondersteun mensen om zo volledig mogelijk tot hun recht te komen, zodat we met elkaar bijdrage aan een meer rechtvaardige wereld.

Rechtvaardigheid is altijd een belangrijke waarde voor mij geweest. Mijn moeder heeft me altijd voorgeleefd dat ieder mens telt en dat je iedereen in zijn/haar waarde moet laten. Tot je recht komen betekent voor mij dat mensen doen wat echt bij hen past. Ze doen dat waar ze energie van krijgen en waar ze goed in zijn.

Ik begeleid mensen...
• die willen weten wat hen inspireert en wat hun toegevoegde waarde is. Wat wil ik en wat kan ik goed en hoe kan ik daar concreet mee aan de slag?
• die willen leren hoe ze er voor elkaar kunnen zijn in hun werk/leven. Hoe doe je dat, luisteren vanuit een open houding, met aandacht voor elkaar?
• die willen uitzoeken hoe ze betekenisvol bezig kunnen zijn. Welke bijdrage wil ik leveren aan de maatschappij?

In mijn manier van werken staan bezinning, bezieling en creativiteit centraal. Mijn overtuiging is dat reflectie en "out of the box"-werken helpen om inzicht te krijgen in dat wat voor jou belangrijk is.

Werk vanuit je hart, gebruik je talent en maak de wereld mooier!

Mocht je naar aanleiding van deze website vragen hebben, dan hoor ik dat graag. Je kunt een mail sturen (trommeltc@hetnet.nl) of bellen (06-55982424). Afspreken voor een persoonlijk gesprek kan altijd.

Je bent van harte welkom!

Trommel Training & Coaching
Trommel Training & Coaching is gestart in 1998 en werkzaam voor organisaties, bedrijven en particulieren. Er wordt regelmatig samengewerkt met anderen (zie Werken voor en met). Werkervaring is er in Nederland en in het buitenland, waaronder Gambia, Marokko, China, Israël en Italië.

Training
Met aandacht en ruimte voor iedereen wordt er gewerkt in kleine groepen (max. 8 deelnemers). De trainingen zijn praktijk- en resultaatgericht en de werkvormen helder, uitdagend en inspirerend. De vraag van de klant vormt het uitgangspunt van elke training.
Voorbeelden van trainingen kun je vinden bij Programma's.

Coaching
De individuele coaching is voor mensen in bedrijven en voor particulieren. Centraal staat het versterken van aanwezige kwaliteiten en talenten. Het gaat om het vergroten van mogelijkheden en het benutten van kansen. De trajecten zijn oplossingsgericht en kortdurend.

Mogelijke onderwerpen:
•  je wilt de volgende stap zetten in je werk en hebt daarvoor extra ondersteuning nodig,
•  je wilt iets anders, maar weet niet goed hoe je dat vorm kunt geven,
•  je zit op een vastgelopen spoor en bent op zoek naar een nieuw perspectief.
Kijk verder voor onderwerpen bij Programma's.

Over Dorien Trommel

Over Dorien Trommel

Dorien Trommel Toen ik een kind was wilde ik graag mensen helpen en blij maken.
Inmiddels ben ik bijna 30 jaar werkzaam als trainer en coach en eigenlijk is dit nog steeds de basis van mijn werk.
Ik ondersteun mensen in het ontwikkelen van hun talenten, het vervullen van hun verlangens en het realiseren van hun doelen.


Stijl van werken
Deelnemers in trainingen en mensen die ik gecoacht heb, noemen me:
betrokken, enthousiast, humorvol, aandachtig, zorgvuldig, concreet en praktisch.
Ik hou van de afwisseling van bezinning en creativiteit om zo te komen tot de essentie, waar het voor jou in de kern over gaat. Spelenderwijs.

Passie
Kracht in Verbinding, betekent voor mij: in je kracht staan en van betekenis zijn voor de ander.
Daarin gaat het om:
Verbinding van hoofd, hart en handen.
Verbinding van mensen met zichzelf, met elkaar en met de wereld.
Verbinding van waarden, die bijdragen aan een duurzame en zorgzame samenleving.

Kwaliteiten
Luisteren tussen de regels door.
Benoemen van onderliggende verlangens.
Kwaliteiten in beeld brengen.
Versterken van potentieel.
De ander tot bloei laten komen.

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Opleiding
Theorie U
Narratieve Therapie
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet
Oplossingsgerichte gespreksvoering
Mediation
Pedagogische en Andragogische Wetenschappen, Universiteit Groningen
VWO

Werkervaring
Eigenaar Trommel Training & Coaching (1998- heden)
Trainer/adviseur Woodbrookers, Travers en GITP
Wetenschappelijk medewerker TU Delft
Werkzaam in binnen- en buitenland

En ook
Penningmeester Stichting Wel, to do (duurzaamheid, vrouwen en educatie)
Trainer, coach Yep Africa (empowerment van jongeren)
Vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk
Lid van Raad van Toezicht van Stichting Moio
Liefhebber van diversiteit in kunst, cultuur en mensen
Meditatie, yoga, mindfulness
Moeder, partner, dochter, zus, vriendin en collega

Programma's
Onderstaande programma's worden aangeboden als workshops en trainingen. De onderwerpen kunnen ook onderdeel zijn van een individueel coachtraject.

KICK

KICK
"Niet de aankomst is belangrijk, maar de reis zelf" - Homerus

Voor wie
KICK staat voor een Krachtig Inspirerend Creatief Kompas. Als je graag wilt doen wat echt bij jou past, dan is dit programma voor jou. Je onderzoekt waar jij energie van krijgt, waar je goed in bent en hoe je hiermee aan de slag kunt. Deze workshopreeks is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar.

Inhoud
In dit traject komen de volgende vragen aan de orde:
• Wat raakt je en waar maak jij je druk om?
• Waar liggen jouw verlangens en wensen?
• Wat zijn jouw kwaliteiten en talenten?
• Wat maakt jou zo bijzonder?

Het effect van de workshopreeks is dat je meer zelfvertrouwen hebt. Je weet waar jij voor gaat en staat.

Werkwijze
Dit programma wordt aangeboden als een workshopreeks van drie middagen.
Er wordt gebruik gemaakt van visualisaties, schrijven, theater, filmfragmenten, presentaties.
Actief leren, door te onderzoeken, te ervaren en te doen.

Voor data zie:
www.kickworkshop.nl

Welke impact wil jij realiseren?

Welke impact wil jij realiseren?
"Je tijd op aarde is beperkt, verspil het niet door het leven van iemand anders te leven"
- Steve Jobs

Voor wie
Je wilt graag van toegevoegde waarde zijn en impact hebben.Je hebt veel ambities en verlangens. Er zijn heel veel verschillende onderwerpen die je interessant vindt.

Inhoud
Hoe breng je focus aan? Wat is het wat je echt raakt? Wat is de kern van jouw verhaal? Welke impact wil jij realiseren? Deze dag gaan we met elkaar de diepte in.

Werkwijze
Met behulp van Theory U, The golden circles van Sinek en Ikigai, onderzoek je waar het voor jou in essentie om gaat. We zullen gebruik maken van deep listening skills, meditatie, reflective journaling en verbindende gesprekken. Aan het eind van de dag heb je meer focus aangebracht in dat wat er voor jij toe doet en de impact die jij wilt realiseren.

Data
dinsdag 17 april van 09.30 – 16.00 uur
dinsdag 22 mei van 9.30 - 16.00 uur

Kosten
Voor mensen met een minimum inkomen: € 45,-
Voor ZZP-ers: € 95,-
Voor overigen: € 145,-
Alle tarieven zijn inclusief koffie, thee en lunch en exclusief BTW

Inspirerend leidinggeven

Inspirerend leidinggeven
"Care, compassion and commitment" - motto Bijilo Medical Centre Gambia

Voor wie
Iedere leidinggevende die inspiratie in zijn werk wil ervaren en doorgeven.

Inhoud
Wat maakt iemand tot een inspirerend leidinggevende?
Wat inspireert jou en hoe inspireer jij de ander?
Hoe kan je de aandacht zo richten dat deze als ondersteunend wordt ervaren?
Hoe kan jij die leidinggevende zijn, die je zelf zo graag wilt hebben?
Van belang is dat je inzicht hebt in jouw toegevoegde waarde en hoe je deze tot uiting kunt brengen.
Met behoud van eigen grenzen, de ander de ruimte geven en tot bloei laten komen.

Werkwijze
Inzicht in eigen waarden, normen, kwaliteiten door middel van reflectie en feedback.
Vaardigheden ontwikkelen door het inbrengen van eigen casussen en praktisch oefenen.

Data
Het traject bestaat uit zes individuele bijeenkomsten van anderhalf uur.
De data van dit individuele traject zijn in overleg.

Kosten
De kosten voor dit traject zijn € 995,- (ex. BTW).

De kracht van verlangen

De kracht van verlangen
"Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen u in staat bent daadwerkelijk te realiseren" - Goethe

Voor wie
Voor iedereen die wil weten wat de kern van zijn/haar verlangen is.

Inhoud
Deze dag gaat over het onderzoeken van jouw drijfveren. Je zult ontdekken wat de kern is van jouw verlangen. Dit helpt je om te focussen op dat wat je echt wilt en wat bij jou past.
We maken gebruik van stemimprovisatie, meditatie en schrijven. Een uitdagende, inspirerende en energiegevende dag.

Werkwijze
Stemexpressie
Meditatie en visualisatie
Schrijven

Data
Vrijdag 23 februari 2018

Vrijdag 23 maart 2018

Vrijdag 20 april 2018

Kosten
De kosten voor deze workshop zijn € 95,- (ex BTW).

Hoe krijg je ze mee?

Hoe krijg je ze mee?
"Luisteren doe je met je oren, je ogen en je hart." - Trommel Training & Coaching

Voor wie
Voor iedereen die zich herkent in het volgende: Er moeten besluiten genomen worden en niet iedereen is het daar mee eens. Hoe krijgt je de ander daarin mee?

Inhoud
Een training waarbij je leert om duidelijk te geven en duidelijkheid te krijgen van de ander. Een training waarin het gaat om zorgvuldigheid en de ander serieus nemen; regie nemen en volgen; open staan en besluit vaardig zijn. Theoretische uitleg en vooral veel oefenen met behulp van ingebrachte casuďstiek.

Data
De trainingen vinden plaats in overleg en bestaat uit 2 dagen.

Kosten
De kosten voor deze training zijn € 395,- (ex BTW)

Succesvolle Teams

Succesvolle Teams
"Een team is niet een groep mensen die samenwerkt, een team is een groep mensen die elkaar vertrouwt." - Simon Sinek

Voor wie
Voor teams die met elkaar willen samenwerken vanuit vertrouwen en met aandacht voor iedereen.

Inhoud
In deze driedaagse training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• aandacht voor ieders drijfveren en bepalen waar het team voor gaat en staat
• luisteren naar elkaar met vol-ledige aandacht
• vaardigheden op het gebied van oplossingsgerichte communicatie
• benoemen van de grenzen, waardoor er ruimte ontstaat
De basis van dit programma ligt in de principes van de Narratieve Methoden gecombineerd met elementen vanuit de Theory U.

Werkwijze
Er wordt geoefend aan de hand van de casussen die door de deelnemers zelf worden ingebracht. Luisteren met een open mind, open heart en open will, gecombineerd met basis elementen uit de Narratieve Methoden, zoals het externaliseren en het verbinden met wat voor iemand van waarde is.

Data
De data voor dit traject vinden plaats in overleg.

World to Connect

World to connect
"Er is in de wereld genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht" - Gandhi

Voor wie
Voor iedereen die zich verbonden voelt met de wereld en/of zich daar meer mee wil verbinden.

Inhoud
De wereld is groot en tegelijkertijd binnen handbereik. Je eigen belevingswereld is belangrijk en tegelijkertijd weet je dat er zoveel mis is in de wereld.
Welke bijdrage kan en wil jij leveren?
Hoe kan en wil jij je verbinden aan vraagstukken die zich buiten jouw directe omgeving afspelen?
Welk verschil ga jij maken?

Werkwijze
Direct in contact met anderen culturen, gewoonten en gebruiken, leer je over jezelf en word je in staat gesteld een concrete bijdragen te leveren.
Je gaat op reis figuurlijk en letterlijk.

Werken voor …

ABN-Amro
Akzo
Danieli Corus
Erasmus Universiteit
Gemeente Amsterdam
Gemeente Zaandam
Haagse Hogeschool
Inspectie voor Werk en Inkomen
Ministerie van EZ
Ministerie van SZW
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Kepner Tregoe
NS
Omgevingsdienst West Holland
Politie Noord Holland
Prorail
Rijnlands Revalidatie Centrum
RWS
Shell
Sierafor
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
Stichting Parlan
SSR
TU Delft
Universiteit van Amsterdam
Van Oord
VluchtenlingenWerk
Yep Africa

Werken met...

Werken met...
Ik werk, overleg, deel, leer en ontwikkel graag samen met:

Aafke van der Heide
Binnenstebuiten-go (www.binnenstebuiten-go.nl)
Dicky Tamminga
Eliane Wiebenga (www.lorentzhuis.nl)
Emilie Sax van der Weijden(www.saxvanderweijden.nl)
Guy Wijnen (www.gwtd.nl)
Hanna Naus
Kick (www.kickworkshop.nl)
Margriet Verweij (www.margrietverweij.nl)
Marijke Spanjersberg (www.onswerk.nu)
Marret Kramer (www.innova.nl)
Quorry Schiphuis (www.dialogis.nl)
Toos Eskes (www.explorans.nl)
Wendy van Ierschot (www.vanierschot.com)

Contact
Wil je meer informatie of een oriënterend gesprek, neem gerust contact op.
Je bent van harte welkom!

Trommel Training & Coaching

Dorien Trommel
Fagelstraat 35
2334 AW Leiden

071-5230224
06-55982424

trommeltc@hetnet.nl
www.dorientrommel.nl

View Dorien Trommel's profile on LinkedIn
Dorien Trommel's Facebook profiel