Welkom

Mijn naam is Dorien Trommel, ruim 25 jaar trainer en coach met heel veel plezier. Vanaf 1998 zelfstandig werkend onder de naam Trommel Training & Coaching.

Ik ben bevlogen en sta met beide benen op de grond.
Ik begeleid mensen met vragen als:
Ik wil graag betekenisvol bezig zijn. Hoe kan ik dat doen?
Wat past echt bij mij en hoe kan ik daar concreet mee aan de slag?

Ik help je inzicht te krijgen in wat jij echt wilt, waar je energie van krijgt, waar jouw talent zit en welke toegevoegde waarde jij wilt leveren.

In mijn manier van werken staan bezinning, bezieling en creativiteit centraal. Mijn overtuiging is dat reflectie en "out of the box"-werken helpen om inzicht te krijgen in dat wat jou bezielt.

Werk vanuit je hart, gebruik je talenten en maak de wereld een beetje mooier.

Mocht je naar aanleiding van deze website vragen hebben, dan hoor ik dat graag. Je kunt een mail sturen (trommeltc@hetnet.nl) of bellen (06-55982424). Afspreken voor een persoonlijk gesprek kan altijd.

Wat zou het toch mooi zijn als we allemaal het lef zouden hebben om er met liefdevolle aandacht te zijn voor onszelf en de ander.

Je bent van harte welkom!

Trommel Training & Coaching
Trommel Training & Coaching is gestart in 1998 en werkzaam voor organisaties, bedrijven en particulieren. Er wordt regelmatig samengewerkt met anderen (zie Werken voor en met). Werkervaring is er in Nederland en in het buitenland, waaronder Gambia, Marokko, China, IsraŽl en ItaliŽ.

Training
Met aandacht en ruimte voor iedereen wordt er gewerkt in kleine groepen (max. 8 deelnemers). De trainingen zijn praktijk- en resultaatgericht en de werkvormen helder, uitdagend en inspirerend. De vraag van de klant vormt het uitgangspunt van elke training.
Voorbeelden van trainingen kun je vinden bij Programma's.

Coaching
De individuele coaching is voor mensen in bedrijven en voor particulieren. Centraal staat het versterken van aanwezige kwaliteiten en talenten. Het gaat om het vergroten van mogelijkheden en het benutten van kansen. De trajecten zijn oplossingsgericht en kortdurend.

Mogelijke onderwerpen:
•  je wilt de volgende stap zetten in je werk en hebt daarvoor extra ondersteuning nodig,
•  je wilt iets anders, maar weet niet goed hoe je dat vorm kunt geven,
•  je zit op een vastgelopen spoor en bent op zoek naar een nieuw perspectief.
Kijk verder voor onderwerpen bij Programma's.

Over Dorien Trommel

Over Dorien Trommel

Dorien Trommel Toen ik een kind was wilde ik graag mensen helpen en blij maken.
Inmiddels ben ik ruim 25 jaar werkzaam als trainer en coach en eigenlijk is dit nog steeds de basis van mijn werk.
Ik ondersteun mensen in het ontwikkelen van hun talenten, het vervullen van hun verlangens en het realiseren van hun doelen.


Stijl van werken
Deelnemers in trainingen en mensen die ik gecoacht heb, noemen me:
betrokken, enthousiast, humorvol, aandachtig, zorgvuldig, concreet en praktisch.
Ik hou van de afwisseling van bezinning en creativiteit om zo te komen tot de essentie, waar het voor jou in de kern over gaat. Spelenderwijs.

Passie
Kracht in Verbinding, betekent voor mij: in je kracht staan en van betekenis zijn voor de ander.
Daarin gaat het om:
Verbinding van hoofd, hart en handen.
Verbinding van mensen met zichzelf, met elkaar en met de wereld.
Verbinding van waarden, die bijdragen aan een duurzame en zorgzame samenleving.

Kwaliteiten
Luisteren tussen de regels door.
Benoemen van onderliggende verlangens.
Kwaliteiten in beeld brengen.
Versterken van potentieel.
De ander tot bloei laten komen.

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Opleiding
Theorie U
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet
Oplossingsgerichte gespreksvoering
Mediation
Pedagogische en Andragogische Wetenschappen, Universiteit Groningen
VWO

Werkervaring
Eigenaar Trommel Training & Coaching (1998- heden)
Trainer/adviseur Woodbrookers, Travers en GITP
Wetenschappelijk medewerker TU Delft
Werkzaam in binnen- en buitenland

En ook
Penningmeester Stichting Wel, to do (duurzaamheid, vrouwen en educatie)
Trainer, coach Yep Africa (empowerment van jongeren)
Vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk
Lid van Board of Inspiration van Stichting Moio
Liefhebber van diversiteit in kunst, cultuur en mensen
Meditatie, yoga, mindfulness
Moeder, partner, dochter, zus, vriendin en collega

Programma's
Onderstaande programma's worden aangeboden als workshops en trainingen. De onderwerpen kunnen ook onderdeel zijn van een individueel coachtraject.

KICK

KICK
"Niet de aankomst is belangrijk, maar de reis zelf" - Homerus

Voor wie
KICK staat voor een Krachtig Inspirerend Creatief Kompas. Als je graag wilt doen wat echt bij jou past, dan is dit programma voor jou. Je onderzoekt waar jij energie van krijgt, waar je goed in bent en hoe je hiermee aan de slag kunt. Deze workshopreeks is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar.

Inhoud
In dit traject komen de volgende vragen aan de orde:
• Wat raakt je en waar maak jij je druk om?
• Waar liggen jouw verlangens en wensen?
• Wat zijn jouw kwaliteiten en talenten?
• Wat maakt jou zo bijzonder?

Het effect van de workshopreeks is dat je meer zelfvertrouwen hebt. Je weet waar jij voor gaat en staat.

Werkwijze
Dit programma wordt aangeboden als een workshopreeks van drie middagen.
Er wordt gebruik gemaakt van visualisaties, schrijven, theater, filmfragmenten, presentaties.
Actief leren, door te onderzoeken, te ervaren en te doen.

Voor data zie:
www.kickworkshop.nl

Work with Impact

Work with Impact
"Je tijd op aarde is beperkt, verspil het niet door het leven van iemand anders te leven"
- Steve Jobs

Voor wie
Dit programma sluit aan op de workshopreeks KICK. Tijdens deze workshops is duidelijk geworden waar jij voor gaat en staat. Het programma Work with Impact gaat in op het concretiseren van de verkregen inzichten.

Inhoud
Centraal in dit programma staat de vraag: Hoe kan je vorm geven aan waar het voor jou in de kern om gaat? Jouw eigen spoor onderzoeken, ontwikkelen en uitvoeren.
Er wordt hierbij specifiek aandacht besteed aan Betekenisvol Ondernemen. Hiermee wordt bedoeld: een onderneming die bijdraagt aan een betere wereld en die winst maakt.

Werkwijze
Met bijdrage van specialisten op het terrein van crowdfunding, netwerken en het maken van een bedrijfsplan.
Uitwisselen van ervaringen en feedback helpen om de inzichten verder aan te scherpen.
Aan het eind van deze workshopreeks staat jouw eigen Sociale Onderneming in de steigers!

Data
Data op aanvraag.

Kosten
Deze workshop kost Ä 145,- (ex.BTW).

Inspirerend leidinggeven

Inspirerend leidinggeven
"Care, compassion and commitment" - motto Bijilo Medical Centre Gambia

Voor wie
Iedere leidinggevende die inspiratie in zijn werk wil ervaren en doorgeven.

Inhoud
Wat maakt iemand tot een inspirerend leidinggevende?
Wat inspireert jou en hoe inspireer jij de ander?
Hoe kan je de aandacht zo richten dat deze als ondersteunend wordt ervaren?
Hoe kan jij die leidinggevende zijn, die je zelf zo graag wilt hebben?
Van belang is dat je inzicht hebt in jouw toegevoegde waarde en hoe je deze tot uiting kunt brengen.
Met behoud van eigen grenzen, de ander de ruimte geven en tot bloei laten komen.

Werkwijze
Inzicht in eigen waarden, normen, kwaliteiten door middel van reflectie en feedback.
Vaardigheden ontwikkelen door het inbrengen van eigen casussen en praktisch oefenen.

Data
Het traject bestaat uit zes individuele bijeenkomsten van anderhalf uur.
De data van dit individuele traject zijn in overleg.

Kosten
De kosten voor dit traject zijn Ä 995,- (ex. BTW).

Songs of Desire

Songs of Desire
"Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen u in staat bent daadwerkelijk te realiseren" - Goethe

Voor wie
Voor iedereen die wil weten wat de kern van zijn/haar verlangen is.

Inhoud
Deze middag gaat over het onderzoeken van jouw drijfveren. Met behulp van stemimprovisatie, meditatie en een Tibetaanse versvorm, schrijf je jouw eigen gedicht van Verlangen. Je zult ontdekken wat voor jou hierin de kern is. Dit helpt je om te focussen op dat wat je echt wilt en wat bij jou past.
Een uitdagende, inspirerende en energiegevende middag.

Werkwijze
Stemexpressie
Meditatie en visualisatie
Schrijven

Data
Vrijdag 6 oktober 2017 van 13.00 - 17.00 uur

Vrijdag 17 november 2017 van 13.00 - 17.00 uur

Kosten
De kosten voor deze workshopmiddag zijn Ä 30,-.

Met aandacht voor elkaar

Met aandacht voor elkaar
"Luisteren doe je met je oren, je ogen en je hart." - Trommel Training & Coaching

Voor wie
Voor iedereen die wil onderzoeken en ervaren wat het is om met vol-ledige aandacht er te zijn voor jezelf en voor de ander.

Inhoud
Een avond waarin we bij elkaar komen om te luisteren naar elkaars verhaal: open, nieuwsgierig, betrokken. Hierdoor ontstaat een grote verbinding; met je eigen verhaal en met elkaar.
Intensief en inspirerend, bedoelt voor mensen die behoefte hebben aan een manier van communiceren waarin het contact centraal staat. Communiceren met zorg voor jezelf en ondersteunend en stimulerend naar de ander.

Data
De bijeenkomsten vinden plaats op
donderdag 3 augustus 2017
donderdag 7 september 2017
donderdag 12 oktober 2017
donderdag 16 november 2017

Kosten
De kosten voor deze bijeenkomst zijn Ä 15,-

Verbindend Gezag

Verbindend gezag
"De sleutel zit in het contact" - Dialogis

Voor wie
Voor mensen die in hun functie geconfronteerd worden met gewelddadig of ondermijnend gedrag en die op zoek zijn naar een moderne, passende vorm van gezag. Voor mensen die vanuit verbinding willen opereren: van (on) macht naar kracht.

Inhoud
Politie, rechters, maar ook onderwijskrachten of ouders hebben vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend "gezag". Wanneer de ander grenzen overschrijdt, kan men zich soms machteloos voelen en onzeker. Met regelmaat wordt in de samenleving gepleit voor een "hardere" aanpak, maar escalatie ligt dan op de loer.
Een effectief alternatief is te vinden in de training "Verbindend Gezag", waarin centraal staat wat je kunt doen om weer in positie te komen. De basis van dit programma ligt in de principes van geweldloos verzet van Gandhi.
De vertaling hiervan naar concrete handvatten voor politie, onderwijskrachten en ouders is gemaakt door prof. Haim Omer (IsraŽl).

Werkwijze
Er wordt geoefend met de principes van Geweldloos Verzet aan de hand van de casussen die door de deelnemers zelf worden ingebracht. De-escalatie en teamwork staan hierin centraal.
De training vindt plaats in samenwerking met dialogis (www.dialogis.nl) en het Lorentzhuis (www.lorentzhuis.nl).

Data
De data voor dit traject vinden plaats in overleg met Dialogis en het Lorentzhuis.

World to Connect

World to connect
"Er is in de wereld genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht" - Gandhi

Voor wie
Voor iedereen die zich verbonden voelt met de wereld en/of zich daar meer mee wil verbinden.

Inhoud
De wereld is groot en tegelijkertijd binnen handbereik. Je eigen belevingswereld is belangrijk en tegelijkertijd weet je dat er zoveel mis is in de wereld.
Welke bijdrage kan en wil jij leveren?
Hoe kan en wil jij je verbinden aan vraagstukken die zich buiten jouw directe omgeving afspelen?
Welk verschil ga jij maken?

Werkwijze
Direct in contact met anderen culturen, gewoonten en gebruiken, leer je over jezelf en word je in staat gesteld een concrete bijdragen te leveren.
Je gaat op reis figuurlijk en letterlijk.

Werken voor Ö

ABN-Amro
Akzo
Danieli Corus
Erasmus Universiteit
Gemeente Amsterdam
Gemeente Zaandam
Haagse Hogeschool
Inspectie voor Werk en Inkomen
Ministerie van EZ
Ministerie van SZW
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Kepner Tregoe
NS
Omgevingsdienst West Holland
Prorail
Rijnlands Revalidatie Centrum
RWS
Shell
Sierafor
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
Stichting Parlan
SSR
TU Delft
Van Oord
VluchtenlingenWerk
Yep Africa

Werken met...

Werken met...
Ik werk, overleg, deel, leer en ontwikkel graag samen met:

Aafke van der Heide (www.kickworkshop.nl)
Binnenstebuiten-go (www.binnenstebuiten-go.nl)
Company Coaching Collectief
De Nieuwe Poort (www.denieuwepoort.org)
Dicky Tamminga
Eliane Wiebenga (www.lorentzhuis.nl)
Emilie Sax van der Weijden
Guy Wijnen (www.kickworkshop.nl)
Hanna Naus (www.kickworkshop.nl)
Henk Elich
Madde Willemsen (www.fijnemanenwillemsen.nl)
Margriet Verweij (www.margrietverweij.nl)
Marijke Spanjersberg (www.onswerk.nu)
Marret Kramer (www.innova.nl)
Monique van der Weijden (www.gomotions.nl)
Pim Brackenhoff (www.stemcompany.nl)
Quorry Schiphuis (www.dialogis.nl)
Tineke Brackel (www.tinekebrackel.nl)
Toos Eskes (www.explorans.nl)
Wendy van Ierschot (www.vanierschot.com)
Yvonne Valkenburg (www.coachingalacarte.nl)

Contact
Wil je meer informatie of een oriŽnterend gesprek, neem gerust contact op.
Je bent van harte welkom!

Trommel Training & Coaching

Dorien Trommel
Fagelstraat 35
2334 AW Leiden

071-5230224
06-55982424

trommeltc@hetnet.nl
www.dorientrommel.nl

View Dorien Trommel's profile on LinkedIn
Dorien Trommel's Facebook profiel